PREVENCE   P E T R O F
  -----------------------------------------------
  495 263 279
  ------------
  
PONDĚLÍ
  13:00 – 14:00
  ------------
  ÚTERÝ
  13:30 – 14:00
  ------------
  STŘEDA
  13:00 – 14:00

  ------------
   Ordinační hodiny
  Prevence Petrof
  Prevence TTK
  Úvod

  --- END ---