Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, telefon : 495 710 308


ORDINAČNÍ A PROVOZNÍ HODINY                                IČO 058 22 351

P o z n á m k a :

Odběry krve provádíme od 7:15 hodin a aplikace injekcí během dopoledne. Spolupracujeme se všemi zdravotnickými zařízeními v Hradci Králové, zejména s Poliklinikou III. Odběry provádí Biochemická
a hematologická laboratoř.  495 260 374.

Mapa umístění polikliniky III.

 

 

.

ORDINAČNÍ HODINY = Provozní hodiny

Preventivní prohlídky mají přednost
[ * ] Pouze pro objednané pacienty ! ! !

Pondělí 7:10 – 12:00 14:00 – 14:30 *
Úterý 7:10 – 12:00 14:30 – 18:00 *
Středa 7:10 – 12:00 14:00 – 14:30 *
Čtvrtek 7:10 – 12:00

13:00 – 14:00

**
Pátek 7:10 – 12:00  

 

**  Ve čtvrtek = POSUDKOVÁ KOMISE.

       
 Preventivní prohlídky TTK, s. r. o.
 Pondělí (preventivní prohlídky mají přednost) 10:00 11:00
 Úterý (preventivní prohlídky mají přednost) 10:00 11:00
 Středa (preventivní prohlídky mají přednost) 10:00 11:00
 Čtvrtek (preventivní prohlídky mají přednost) 10:00 11:00
 Pátek (preventivní prohlídky mají přednost) 10:00 11:00


 

 Preventivní prohlídky Petrof, a. s.
 Pondělí (preventivní prohlídky mají přednost) 13:00 14:00
 Úterý (preventivní prohlídky mají přednost) 13:30 14:00
 Středa (preventivní prohlídky mají přednost) 13:00 14:00

 

 P R O S Í M E :
Ošetření nemocných DOPOLEDNE!

Lázně, žádanky na vyšetření, preventivní prohlídky, výpisy z dokumentace, konzultace OBJEDNÁVAT na ODPOLEDNE telefonicky 495 710 308.

eRecepty objednávejte telefonicky 604 242 677.

Vyzvednutí eReceptů je možné osobně v ordinaci nebo e–mailem, který si doma vytisknete a přinesete do lékárny.

V lékárně je možné také předložit kód zaslaný do mobilního telefonu.

 

Kalendář

  Aktuální datum je zobrazen červeně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro pacienty

Naše telefonní číslo = 495 263 279
Odpolední ordinační hodiny jsou určeny pouze

 

Naše telefonní číslo = 495 263 279

 pro předem objednané pacienty.

 

 


O
dběry krve v 7:15 hodin.
 

Objednávejte se prosím osobně nebo na telefonním čísle 495 710 308 nebo 604 242 677

Prosíme důchodce, nezaměstnané a ty, kteří pracují na směny, aby pokud možno využívali dopolední ordinační hodiny.


Pořadí pacientů určuje lékař podle aktuálního
zdravotního stavu.
 

 


Prosíme pacienty, aby při vstupu do ordinace vypínali své
 telefony !


Dále jsou odpolední ordinační hodiny určeny pro pracující.


Příprava pacienta před odběry.

Nápověda : Podrobný popis přípravy pacienta na jednotlivé odběry otevřete kliknutím na modře podtržený text. Následně se zobrazí detailní popis. Pokud budete chtít detailní popis skrýt, proveďte opětovné kliknutí do modře podtrženého odkazu.

Poučení pacienta před odběrem krve.Ranní moč.Sbíraná moč.
:: Aktualizace 05.06.2018 © 12.09.2008 MUDr. Jitka Vinšová ::