Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, telefon : 495 710 308


Seniorská obálka.

 

Pomůže v tísni nebo ohrožení zdraví a života.

  

Seniorská obálka usnadní řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života. Bude se distribuovat do domácností se zdravotní péčí či domů
s pečovatelskou službou a bude ke stažení na krajském webu. Důležité je umístit obálku na viditelné místo.

 

 

Obálka brzy zdomácní zejména tam, kde žijí lidé osamoceně, a napomůže
v důležitých situacích, urychlí čas a rozhodování při záchraně života,“ zdůraznil hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

 

Tyto údaje, které by měly být pravidelně aktualizovány, mohou v případě zásahu zdravotnické záchranné služby zjednodušit vyšetření nemocného a pomoci posádce při rozhodování o optimální terapii, případně transportu do vhodného zdravotnického zařízení.
 

Jde o kartu, na které senioři (i za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře.

Údaje by měly být umístěny na viditelném místě v bytě nebo domě - na dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodových dveří,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Derner odpovědný za oblast sociálních věcí.
 

Seniorská obálka je výstupem spolupráce kraje s projektem Implementace politiky

Seniorskou obálku a její pravidla pro vyplnění je možné stáhnout v přílohách níže.
 

Kontaktní osoba pro další informace:
 

Mgr. Jana Fröhlichová, krajská koordinátorka projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň pro Královéhradecký kraj, MPSV, regionální pracoviště: Gočárova třída 1620, 500 02 Hradec Králové, mobil: 728 483 919, mail: jana.frohlichova@mpsv.cz

 

Seniorská obálka.
Návod na vyplnění.

 

Originál článku.


 

 


:: Aktualizace 24.09.2018 © 12.09.2008 MUDr. Jitka Vinšová ::