Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, telefon : 495 710 308


ÚŽEH   "Přehřátí mozku od slunce"


bývá často zaměňován za úpal a opačně. V tomto případě se však jedná o přehřátí mozku.
Je následkem přímého působení slunečního záření na nekrytou hlavu. Úžeh se může projevit se zpožděním několika hodin!

 

Příznaky úžehu:

 

Bolesti hlavy, poruchy koncentrace, někdy i vědomí, závratě, nevolnost a zvracení. Dalšími příznaky spojenými s úžehem jsou slabost, únava, může být i porucha vidění. Mohou se dostavit i křeče. 
 

První pomoc při úžehu :

Postiženého člověka zmoženého horkem uložíme do stínu a uvolníme mu oděv. Ideální je dobře větraná chladnější místnost.

 Pomalu podávejte tekutiny, výborně se hodí neperlivé minerálky.
Dětem nabízíme přípravek Kulíšek, který obsahuje optimální skladbu
   a množství těchto solí a glukózy, která pomáhá při jejich vstřebávaní.
Rozpuštěním v pitné vodě (pro kojence v převařené kojenecké vodě)
   získáme ideální nápoj pro opětnou rehydrataci (doplnění iontů a vody).

 

Dospělým můžeme nabídnout sportovní iontový nápoj.

 Hlavu a šíji chladíme studenými obklady.
   U malých dětí nebudou ledové, ale příjemně chladivé.

 Postiženému zakážeme jakoukoliv fyzickou aktivitu.

 V případě horečky přes 38,5 °C podejte léky na její snížení.

 

  K člověku v bezvědomí vždy volejte záchrannou službu. U dětí i tehdy, je-li pouze apatické !
•  Osobu v bezvědomí ukládejte do zotavovací (stabilizované) polohy a neustále kontrolujeme
    životní funkce.

  Pokud sluncem zmožený jedinec upadne do bezvědomí a nedýchá, neodkladně zahajte
    resuscitaci, zatímco další osobu pověříte přivoláním rychlé zdravotnické pomoci telefon
155.


ÚPAL "Reakce těla na okolní horko"


Tělo se nedokáže vyrovnat s okolním horkem – termoregulace nefunguje. Právě tak vzniká tepelný úpal. Ve chvíli, kdy tělesná teplota rychle stoupá, pocení jako regulační mechanismus selhává. Organismus se neochlazuje a tělesná teplota může stoupnout během 10–15 minut až na 41 °C. Pokud není včas tělesná krize zažehnána a poskytnuta první pomoc, hrozí trvalé ohrožení zdraví nebo smrt.
Může se tak přihodit např. ve špatně větraných místnostech, při jízdě městskou dopravou apod.


Příznaky úpalu :

  Horečka může být až nad 39,5° C.
 
Zrychlený a silný puls.

  Suchá, horká, zčervenalá pokožka, chybí pocení.

  Velká bolest hlavy.

  Závratě, točení hlavy.
• 
Nevolnost, návaly, zvracení.

  Zmatenost, křeče, bezvědomí suchá, horká, zčervenalá pokožka, chybí pocení.

Jak pomoci při zjištění úpalu.


Pokud vypozorujete některý z výše uvedených příznaků, je důležitá okamžitá pomoc, může se totiž jednat o život.

První pomoc při úpalu.

  Postiženého přemístěte do chladného prostředí a svlečte.
  Co nejrychleji ochlaďte jeho tělo použitím všech dostupných metod
    například chladná koupel (kolem 18° C), studené obklady, postříkání studenou vodou,
    termoforem, zabalte pacienta do mokrého prostěradla a ovívejte.
  Na slabiny, do podpaží a na krk umístěte led, obalený v plátně. Pozor však na omrzliny!
•  Sledujte teplotu a ochlazujte než klesne na 38,5° C.
  Postiženého v bezvědomí uveďte do stabilizované polohy.
  Pokud lékař nemůže dorazit okamžitě, navštivte pohotovost.


Příznaky vedoucí k úpalu.
Někdy může následkem úpalu dojít k tělesným křečím. Nepodávejte tedy tekutiny ani nic jiného do úst, neboť by mohlo dojít k poranění. Při zvracení postiženého dbejte na průchodnost dýchacích cest a u pacientů v bezvědomí zajistěte polohu na boku.


:: Aktualizace 22.07.2014 © 12.09.2008 MUDr. Jitka Vinšová ::