Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, telefon : 495 710 308


Doba platnosti receptů

 

Platnost lékařských předpisů je stanovena Vyhláškou č.54/2008 Sb.
vydanou Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 

Recept na léky 14  kalendářních dnů
Recept na antibiotika 5  kalendářních dnů
Recept na opakovaný výdej 6  měsíců
Recept z POHOTOVOSTI 24  hodin
Poukaz na zdravotní pomůcku 1  měsíc

 

Poznámka   platnost se počítá včetně dne vystavení.

 

Výpis z receptu
Není-li v lékárně k dispozici předepsaný počet balení nebo jestliže na receptu jsou předepsány 2 druhy léčivých přípravků, z nichž některý není k dispozici a ani nemůže být urychleně obstarán, vystaví lékárník na chybějící léčivý přípravek výpis z receptu s označením „Výpis“.

Doba platnosti výpisu z lékařského předpisu je 14 dnů ode dne vystavení.

 

Opakovací lékařský předpis (recept)

lékař uvede písemný pokyn k opakování "REPETATUR" a celkový počet výdejů se uvede číslicí a slovy. Opakované recepty mají platnost 6 měsíců a lze na něj vybrat jednorázově maximálně tři balení léčiva.

 

 

  Úplné znění Vyhlášky č. 54/2008 Sb.    PDF