Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, telefon : 495 710 308


Mimořádné události a krizové situace.


Varování obyvatelstva v České republice.


Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu "Všeobecná výstraha" (audio). Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva.

 

Základní rozdělení mimořádných událostí


1. Přírodní mimořádné události
1.1 lokálního charakteru

1.2 celosvětového charakteru

2. Antropogenní mimořádné události; mimořádné události způsobené činností člověka

2.1 způsobené úmyslně

2.2 způsobené neúmyslně

2.3 mající nevojenský charakter

2.4 mající vojenský charakter


3. Mimořádné události způsobené smíšenými příčinami

 

 

Evakuační zavazadlo – podrobný seznam
 

Mimořádné situace si mohou vyžádat rychlé opuštění Vašeho bytu nebo domu. Pro nutnost provedení evakuace nebo ukrytí je potřeba mít připraveno evakuační (nouzové) zavazadlo.

Evakuační zavazadlo je vlastně takové cestovní zavazadlo, které by mělo pokrýt vaše potřeby alespoň po dobu 3 dní pobytu mimo domov - v případě evakuace.
 
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
 

Obsahuje zejména:

♦ Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu. ♦ Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
♦ Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
♦ Přenosné rádio s rezervními bateriemi nebo rádio na kličku.
♦ Toaletní a hygienické potřeby.
♦ Léky, svítilnu.
♦ Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel.
♦ Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.
 


Prostředky individuální ochrany


K bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek se lze chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla. Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch těla.

Při použití této ochrany je třeba dbát následujících zásad:

celý povrch musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté.
Všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit

k dosažení vyšších ochranných účinků kombinovat více ochranných prostředků nebo použít oděvu v několika vrstvách.

Výhodnější je zakoupit si tyto ochranné prostředky. Jsou cenově dostupné.
Klikněte do obrázků.

Ochrana hlavy

K ochraně hlavy se doporučuje použít čepice, šátky a šály, přes které je vhodné převléci kapuci případně nasadit ochranné přilby (motocyklové, pracovní ochranné přilby, cyklistické, lyžařské atd.), které takto chrání i před padajícími předměty.

 

Ochrana obličeje a očí

Ochraně obličeje a očí je nutno věnovat největší pozornost. Jedná se zde o kombinaci ochrany povrchu těla s ochranou dýchacích cest. Zvláštní pozornost je proto nutné věnovat ochraně úst a nosu, které jsou vstupní branou dýchacích cest.

 

Nejvhodnějším způsobem je překrytí úst a nosu složeným kusem flanelové látky či froté ručníkem, mírně navlhčeným ve vodě nebo ve vodném roztoku sody nebo kyseliny citrónové, a upevněným v zátylku převázaným šátkem či šálou.

K improvizované ochraně očí jsou nejvhodnějším prostředkem brýle uzavřeného typu (potápěčské, plavecké, lyžařské a motocyklové, u kterých je nutné přelepit větrací průduchy lepicí páskou).
šátkem či šálou.

 

V případě, že nejsou takové brýle k dispozici, lze oči jednoduchým způsobem chránit přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí.

ZDE KLIKNĚTEOchrana trupu

Obecně platí zásada, že každý druh oděvu poskytuje určitou míru ochrany, přičemž větší počet vrstev zvyšuje koeficient ochrany.

K ochraně trupu jsou nejvhodnější následující druhy oděvů:

Dlouhé zimní kabáty; bundy; kalhoty; kombinézy; šusťákové sportovní soupravy.

Použité ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic. U krku lze k utěsnění použít šálu nebo šátek, který omotáme přes zvednutý límec. Bundu je nutné utěsnit v pase, nejlépe pomocí opasku či řemene. Netěsné zapínání a různé nežádoucí trhliny v oděvu je nutné přelepit lepicí páskou. Ke všem ochranným oděvům je vhodné použít pláštěnku nebo plášť do deště. Tyto se utěsňují pouze u krku, pokud jsou z pogumované nebo vrstvené tkaniny musí být pogumovaná strana zvenčí. V případě, že nemáme pláštěnku k dispozici, můžeme ji nahradit přikrývkou, dekou či plachtou, kterou přehodíme přes hlavu a zabalíme se do ní.

Overal s kapucí, Tyvek CLASSIC Xpert

Ochrana rukou a nohou ZDE KLIKNĚTE

Velmi dobrým ochranným prostředkem rukou jsou pryžové rukavice. Ochranný účinek je tím větší, čím je materiál silnější. Vhodnější jsou rukavice delší, neboť chrání zápěstí a částečně i předloktí.

Rukávy přesahující přes okraj rukavic, pokud nejsou ukončeny nápletem nebo pryží, převážeme u okrajů řemínkem nebo provázkem. Jestliže by mezi rukavicí a rukávem vzniklo nechráněné místo, musíme zápěstí ovinout šálou, šátkem, igelitem apod.

Nemáme-li k dispozici žádné rukavice, ovineme si ruce látkou, šátkem apod., aby byly alespoň krátkodobě chráněny a nepřišly do přímého styku se škodlivými látkami.

Pro ochranu nohou jsou nejvhodnější pryžové a kožené holínky, kozačky, kožené vysoké boty. K ochraně nohou je nutno zabezpečit, aby mezi nohavicí a botou nezůstalo nechráněné místo. Nohavici přesahující přes botu u dolního okraje převážeme provázkem nebo řemínkem. Nepřesahuje-li nohavice přes boty ovineme nechráněné místo kusem látky, šátkem apod. Při použití nízkých bot je vhodné zhotovit návleky z igelitových sáčků či tašek.


Vymezení použití improvizované ochrany
Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla je určena k

přesunu osob do stálých úkrytů;
úniku ze zamořeného území;
překonání zamořeného prostoru;
ochraně v ochranném prostoru jednoduchého typu (OPJT);
evakuaci obyvatelstva.
 

 

Výpadek dodávky elektřiny.


S ověřením pravděpodobné příčiny poruchy vám ochotně pomohou operátoři na lince
800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.

Pro nahlášení poruchy si prosím připravte:

♦  Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, název firmy)
♦  Adresu odběrného místa nebo bližší popis místa poruchy
♦  Kontaktní telefon
♦  Informace o charakteru poruchy
    (zda se jedná o ohrožení zdraví, života nebo škody na majetku většího rozsahu)
♦  Popis poruchy (nenačítá elektroměr, nespíná HDO , bez dodávky elektřiny, kolísání napětí)

V místech, kde dochází k těmto neobvyklým situacím, třeba v horských oblastech, ale také jinde se rozhodně vyplatí zakoupit náhradní zdroj elektrické energie pod názvem invertorová elektrocentrála.

Zcela rozhodně i přes nemalé finanční náklady se vyplatí investovat do tohoto často opomíjeného zařízení. Zajistí vám náhradní provoz rodinného domu při výpadku elektřiny.

Možností je celá řada, ale je potřeba při nákupu uvědomit, co si připojím na centrálu. Malé a levné centrály postačí na několikahodinový provoz ledničky a osvětlení, výkonější si poradí i s elektrokotlem. Levné centrály mají ještě nedostatek, a to hlučnost a mohou mít vyšší kouřivost.

Při výběru je rozhodující trvalý výkon a pro citlivé přístroje PC, televize apod. je nejlepší invertorová digitální elektrocentrála.


ZDE  KLIKNĚTE !

Popis produktu
 

Díky své nízké hmotnosti, malým rozměrům, mimořádně tichému chodu a minimální spotřebě, jsou tyto digitální generátory ideálním zdrojem energie při rekreaci (chaty, karavany, lodě apod.)
na expedicích. Dokonalá kvalita napětí, zajištěná invertorovým systémem vyhlazení výstupní křivky, však umožňuje jejich využití také pro napájení citlivé elektroniky, jako je výpočetní technika nebo lékařské vybavení.

Technický popis :

Spojením dvou elektrocentrál dosáhnete max. výkonu 3,1kW. Praktická rukojeť a nízká hmotnost
pro snadný transport elektrocentrály. Díky funkci inteligentní regulace otáček v závislosti na spotřebě je tato digitální elektrocentrála až o 40% ekonomičtější oproti běžným elektrocentrálám. Velikost nádrže umožňuje až 7 hodin nepřetržitého provozu (v závislosti na zatížení).

Příručky:
 

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím. (28 stran)
Ochrana obyvatelstva a krizové řízení. (329 stran)


 

:: Aktualizace 10.07.2019 :: 12.09.2008 MUDr. Jitka Vinšová ::